Termeni și condiții generale

Termenii și condițiile generale au două obiective :

• Clarificați modul în care Frumoro și dumneavoastră, ca și client, vă ocupați de vânzarea și cumpărarea produselor noastre artizanale românești.

• Deși depunem toate eforturile pentru a vă mulțumi, știm că, în mod excepțional, pot apărea probleme legate de achiziția pe care ați făcut-o. În paginile următoare explicăm toate aceste aspecte într-un limbaj ușor de înțeles, inspirat de organizațiile de consumatori belgiene și olandeze. În cazul în care întâlniți părți care nu vă sunt clare, vă rugăm să ne cereți clarificări pe info@frumoro.eu.

1. Cine suntem noi?

• Suntem un Webshop, frumoro.eu, înregistrat sub numele de SC Frumoro SRL, cu sediul în Calea Baciului 2-4, Amera Tower, RO-400277 Cluj-Napoca, județul Cluj, România.

• Înregistrare: Registrul Comerțului cu EUID: ROONRC.J12/3049/2019

• Nr. de TVA RO41468271. Puteți verifica pe https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

• Capitaluri proprii: 23.640,00 RON.

• Email: info@frumoro.eu.

• Beneficiarul efectiv final are naționalitate belgiană. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să trimiteți un mesaj la info@frumoro.eu.

2. Ce vindem?

Frumoro comercializează produse tradiționale românești de artizanat, fabricate în România. Datorită naturii produselor, fiecare articol este unic, iar culorile, forma, greutatea și dimensiunile pot să difere. Încercăm să descriem produsele cât mai exact posibil. În cazul în care articolele comparabile sunt mai diferite, facem efortul de a le pune ca produse diferite pe site. Frumoro face tot posibilul să verifice originea geografică a produselor și încearcă să le cumpere direct de la artizani, asigurându-se că veniturile ajung la aceștia. Frumoro nu este o piață. Sprijinim meșteșugarii în eforturile lor de a păstra vii tradițiile. Călătorim frecvent prin România pentru a găsi produse artizanale frumoase și noi artizani.

3. De ce vă vindem aceste produse?

Frumoro dorește să ofere cetățenilor din Uniunea Europeană posibilitatea de a cunoaște meșteșugurile autentice românești. Pentru că meșteșugarii îmbătrâniți sunt pe cale de dispariție, Frumoro dorește să contribuie la păstrarea vie a acestor tradiții de către generația tânără.

4. Unde se aplică acești Termeni și condiții generale?

Acești termeni și condiții generale se aplică fiecărui produs pe care Frumoro îl oferă oricărui client pe site-ul nostru. Deoarece lucrăm cu un site web, acesta este un "contract la distanță" între dumneavoastră și noi. În definiții (a se vedea în partea de jos) puteți găsi mai multe despre "Contractul la distanță". Clientul ar trebui să citească textul acestor termeni și condiții generale de pe site-ul nostru www.frumoro.eu înainte de a face orice achiziție.

5. Care este oferta noastră?

1. În cazul în care un produs are o perioadă de valabilitate limitată sau este supus unor condiții, acest lucru va fi menționat în mod clar în ofertă.

2. Oferta conține o descriere completă și exactă a produsului. Descrierea trebuie să fie suficient de detaliată pentru a permite o evaluare adecvată a ofertei de către client. Atunci când Frumoro utilizează imagini, acestea reprezintă o reprezentare fidelă a produselor. Culorile imaginilor pot să difere ușor din cauza sursei de lumină, dar și din cauza calității afișajului dispozitivului utilizat de client. Greșelile evidente sau erorile evidente din ofertă nu angajează Frumoro.

3. Fiecare ofertă conține astfel de informații încât să fie clar pentru client care sunt drepturile și obligațiile care decurg din acceptarea ofertei. În caz de îndoială, vă invităm să ne contactați la adresa support@frumoro.eu.

6. Care este acordul nostru cu dumneavoastră ca și client?

1. Sub rezerva dispozițiilor articolului 4 din prezentul alineat, contractul se încheie în momentul acceptării de către client a ofertei și al îndeplinirii condițiilor explicate.

2. În cazul în care clientul a acceptat oferta pe cale electronică, Frumoro confirmă primirea acceptării ofertei pe cale electronică cât mai repede posibil. În cazul în care primirea acestei acceptări nu a fost confirmată de Frumoro, clientul poate rezilia contractul.

3. Frumoro va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a securiza transferul electronic de date și pentru a asigura un mediu web sigur. Atunci când clientul plătește electronic, Frumoro va respecta măsurile de securitate adecvate pentru a proteja clientul.

4. Frumoro se poate informa, în limitele legale, dacă clientul își poate îndeplini obligațiile de plată, precum și despre toate faptele și factorii care sunt importanți pentru o încheiere responsabilă a contractului la distanță. Dacă, pe baza acestei analize, Frumoro are motive întemeiate pentru a nu încheia contractul, Frumoro are dreptul de a refuza comanda sau de a atașa condiții speciale la comandă.

5. Cel târziu la livrarea produsului către client, Frumoro va trimite următoarele informații, în scris împreună cu produsul sau în format electronic, care pot fi stocate de către client pe un suport de date durabil:

1. adresa din Frumoro la care clientul se poate adresa pentru reclamații. (complaints@frumoro.eu)

2. condițiile în care clientul poate face uz de dreptul de retragere sau o declarație clară privind excluderea dreptului de retragere.

3. prețul produsului, inclusiv TVA, costurile de ambalare, transport, livrare și modalitatea de plată a executării contractului la distanță.

4. în cazul în care clientul dispune de un drept de retragere, modelul de formular de retragere este disponibil în format electronic pe site-ul web al Frumoro. A se vedea, de asemenea, Anexa 1, în partea de jos a acestor Termeni și condiții generale.

7. Care este dreptul de retragere a unui ordin?

1. Clientul poate rezilia acordul privind achiziționarea unui produs în timpul unei perioade de reflecție de treizeci de zile calendaristice, fără a oferi motive. Frumoro poate întreba despre motivul retragerii, dar nu poate obliga clientul să precizeze motivele. Perioada de reflecție începe în ziua următoare celei în care clientul a primit produsul sau, în cazul în care a comandat mai multe produse în cadrul aceleiași comenzi, în ziua în care clientul a primit ultimul produs.

2. Clientul are dreptul la o perioadă de reflecție prelungită pentru comandă în cazul în care Frumoro nu a furnizat clientului informațiile prevăzute de lege cu privire la dreptul de retragere sau modelul de formular de retragere, perioada de reflecție expiră la douăsprezece luni de la sfârșitul perioadei inițiale de reflecție stabilite în conformitate cu alineatul precedent din prezentul articol.

3. Cu toate acestea, în cazul în care Frumoro furnizează clientului informațiile menționate la alineatul precedent în termen de douăsprezece luni de la perioada inițială de reflecție, perioada de reflecție expiră la 30 de zile de la data la care clientul a primit aceste informații.

8. Care sunt îndatoririle mele în calitate de client în timpul perioadei de reflecție?

1. În timpul perioadei de răcire, clientul va manipula produsul și ambalajul cu grijă. El sau ea va despacheta sau va utiliza produsul doar în măsura în care este necesar pentru a determina natura și caracteristicile produsului. Punctul de plecare aici este că clientul poate manipula și inspecta produsul doar așa cum i s-ar permite într-un magazin fizic.

2. Clientul este răspunzător numai pentru deprecierea produsului care este rezultatul unui mod de manipulare a produsului care depășește ceea ce este permis la alineatul (1).

3. Clientul nu este răspunzător pentru deprecierea produsului dacă Frumoro nu i-a furnizat toate informațiile prevăzute de lege cu privire la dreptul de retragere înainte sau la încheierea contractului.

9. Cum pot retrage comanda în calitate de client și care sunt costurile?

1. În cazul în care clientul face uz de dreptul său de retragere, acesta informează Frumoro despre acest lucru în perioada de reflecție prin intermediul modelului de formular de retragere sau într-un alt mod lipsit de ambiguitate. Cea mai bună modalitate este de a trimite această decizie la adresa support@frumoro.eu.

2. În cel mai scurt timp posibil, dar în termen de 14 zile din ziua următoare notificării către Frumoro, clientul trimite înapoi produsul. În orice caz, clientul trebuie să respecte faptul că perioada de returnare este limitată la perioada de reflecție. Data returnării poate fi dovedită prin chitanța de trimitere a comenzii înapoi.

3. Clientul returnează produsul cu toate accesoriile furnizate, dacă este posibil, în starea și ambalajul original, asigurându-se că produsul este bine ambalat pentru a proteja produsul împotriva deteriorării în timpul transportului.

4. Riscul de deteriorare în timpul transportului și sarcina probei pentru exercitarea corectă și la timp a dreptului de retragere revin clientului.

5. Clientul suportă costurile directe de returnare a produsului la Frumoro. În cazul în care Frumoro nu a raportat că clientul trebuie să suporte aceste costuri sau dacă Frumoro indică faptul că suportă ea însăși aceste costuri, clientul nu trebuie să suporte costurile de returnare.

6. În cazul în care clientul își exercită dreptul de retragere, toate acordurile suplimentare vor fi dizolvate de drept.

7. Adresa de returnare a produsului este: Baba Novac 26 - 1 400080 Cluj-Napoca România

10. Care sunt obligațiile lui Frumoro în caz de retragere?

1. În momentul în care Frumoro primește notificarea de retragere din partea clientului, Frumoro va trimite clientului o confirmare de primire a notificării în cel mai scurt timp posibil, în format electronic.

2. Frumoro va rambursa toate plățile efectuate de client pentru comandă, inclusiv costurile inițiale de livrare percepute de Frumoro. Această rambursare va fi efectuată cât mai repede posibil, dar cel târziu în termen de 14 zile de la primirea de către Frumoro a produsului retras.

3. Frumoro utilizează același mijloc de plată pe care clientul l-a folosit pentru rambursare, cu excepția cazului în care clientul este de acord cu o altă metodă. Rambursarea nu implică costuri suplimentare pentru client.

11. În ce caz nu se aplică dreptul de retragere?

Produsele fabricate în conformitate cu specificațiile clientului și care sunt realizate pe baza unei alegeri sau decizii individuale a clientului sau care sunt destinate în mod clar unei anumite persoane, Frumoro va menționa în mod clar în ofertă, cel puțin în timp util înainte de încheierea contractului, că produsul este exclus de la dreptul de retragere.

12. Ce este prețul unui produs și se poate schimba?

1. În perioada de valabilitate menționată în ofertă, prețurile produselor oferite nu vor fi modificate, cu excepția modificărilor de preț datorate modificării cotelor de TVA.

2. Prețurile menționate în oferta de produse includ TVA. Cota de TVA depinde de locația în care este livrat produsul.

3. Prețurile menționate pentru produse nu includ costurile de livrare. Costurile de livrare se adaugă în timpul procesului de achiziție și depind de destinație, greutate, dimensiune și alte elemente ale politicii de prețuri a partenerului logistic. Procesul de checkout poate fi încheiat în orice moment fără a suporta cheltuieli până la începerea procesului de plată.

13. Ce se întâmplă cu garanția produselor?

1. Frumoro garantează că produsele sunt conforme cu contractul, cu specificațiile menționate în ofertă, cu cerințele rezonabile de soliditate și/sau utilizabilitate și cu prevederile legale și/sau reglementările guvernamentale existente la data încheierii contractului.

2. O garanție oferită de Frumoro nu limitează niciodată drepturile și pretențiile legale pe care clientul le poate exercita împotriva Frumoro în baza contractului, dacă Frumoro nu și-a respectat partea sa din contract.

3. Toate produsele care pot fi comandate în Frumoro.eu sunt realizate manual și unice. Este important să citiți cum pot fi folosite aceste produse și cum să le curățați. Utilizarea produselor pentru alte utilizări nu este recomandată decât dacă Frumoro indică acest lucru. În cazul în care există îndoieli cu privire la orice aspect legat de utilizarea produselor sau de modul de curățare a acestora, clientul poate contacta Frumoro pe support@frumoro.eu. Frumoro se bazează pe bunul simț al clientului în ceea ce privește utilizarea produselor. În mod specific, niciun produs nu trebuie dat copiilor sub 12 ani, cu excepția cazului în care Frumoro menționează în mod explicit contrariul.

14. Despre livrarea și executarea comenzilor.

1. Frumoro va avea cea mai mare grijă posibilă la primirea și executarea comenzilor de produse.

2. Locul de livrare este adresa de livrare pe care clientul a făcut-o cunoscută lui Frumoro. Această adresă poate fi diferită de adresa de facturare. Adresa de livrare determină cota de TVA. Crearea unui cont de client pe Frumoro va împiedica ca în timpul procesului de plată să se modifice cota de TVA și, prin urmare, prețurile produselor, cu excepția cazului în care țara în care se comandă produsul este diferită de țara de livrare.

3. Frumoro va executa comenzile acceptate în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile, cu excepția cazului în care a fost convenită o altă perioadă de livrare. În cazul în care livrarea este întârziată sau dacă o comandă nu poate fi executată sau poate fi executată doar parțial, clientul va primi o notificare în acest sens în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a plasat comanda. În acest caz, clientul are dreptul de a rezilia contractul fără costuri, iar Frumoro va rambursa imediat suma pe care clientul a plătit-o.

4. Pentru produsele care sunt realizate în funcție de nevoia specifică a clientului, Frumoro va estima perioada de livrare până la realizarea produsului. În cazul în care termenul de livrare se modifică din motive care nu țin de voința Frumoro, Frumoro va actualiza clientul cu o nouă dată estimată de livrare. Deoarece produsele personalizate nu pot fi retrase (punctul 11), comanda rămâne valabilă. În baza punctului 13, clientul poate fi rambursat în cazul unei executări vădit defectuoase a comenzii. În cazul în care clientul nu poate fi de acord cu întârzierea comenzii personalizate, Frumoro și clientul vor conveni asupra unei despăgubiri bazate pe cheltuielile efectuate de Frumoro. Aceasta va fi dedusă din rambursarea la care are dreptul clientul.

5. Riscul de deteriorare și/sau pierdere a produselor revine Frumoro până la momentul livrării către client sau către un reprezentant desemnat în prealabil și adus la cunoștința Frumoro, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel.

15. Care este durata unui acord?

1. Alineatul (6) explică faptul că durata unui acord cu clientul este definită odată cu comanda care conține unul sau mai multe produse.

2. Clientul poate încheia un contract cu Frumoro pe un termen mai lung care să acopere comenzi frecvente. Un astfel de acord poate fi încheiat ca supliment la Termeni și condiții.

16. Cum funcționează procedura de reclamații?

1. Frumoro a făcut publică procedura de reclamație pe site-ul web și gestionează reclamația în conformitate cu această procedură de reclamație.

2. Reclamațiile cu privire la executarea contractului trebuie să fie trimise la Frumoro, descrise în mod clar, într-un termen rezonabil după ce clientul a descoperit defectele. (complaints@frumoro.eu) Presupunem că o perioadă de 30 de zile de la primirea comenzii este un termen rezonabil.

3. Reclamațiile trimise la Frumoro vor primi răspuns în termen de 14 zile de la data primirii. În cazul în care o reclamație necesită un timp de procesare previzibil mai lung, Frumoro va răspunde în termen de 14 zile cu un mesaj de primire și o indicație privind data la care clientul poate aștepta un răspuns mai detaliat.

4. De asemenea, o plângere cu privire la un produs poate fi transmisă prin intermediul unui formular de reclamație pe https://ec.europa.eu/consumers/odr, platforma UE de reclamații.

17. Ce se întâmplă în caz de litigiu?

1. Frumoro va face tot posibilul pentru a găsi soluții pentru o reclamație a clientului.

2. Acordurile dintre Frumoro și client la care se referă acești termeni și condiții generale sunt guvernate exclusiv de legea română.

3. De asemenea, se poate depune o plângere prin intermediul unui formular de plângere pe https://ec.europa.eu/consumers/odr, platforma de reclamații a UE.

18. Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului Frumoro, inclusiv, dar fără a se limita la, semnele grafice, denumirile, mărcile comerciale (cum ar fi, de exemplu: numele site-ului și al firmei Frumoro, texte, fișiere multimedia) sunt proprietatea FRUMORO SRL și nu pot fi preluate și/sau utilizate fără acordul prealabil scris al proprietarului. Vizitatorii acestui site web au posibilitatea de a copia informații de pe acest site web, de a le utiliza numai în scopuri personale, necomerciale și fără a le șterge sau modifica. Este interzisă modificarea sau utilizarea materialelor de pe acest site în alte scopuri decât cel de informare. Prin accesarea acestui site web, vizitatorii sunt de acord că orice nume, logo, marcă comercială, texte și fișiere media prezentate pe acest site sunt proprietatea Frumoro și nu pot fi folosite de către utilizator, cu excepția scopurilor informative. Frumoro deține proprietatea intelectuală asupra numelui și logo-ului său pentru toate țările UE. (https://euipo.europa.eu) În cazul în care Frumoro acordă Vizitatorului/Clientului dreptul de a utiliza într-un anumit mod conținutul site-ului, acesta îl va utiliza numai în scopul pentru care a fost definit și pentru o perioadă definită într-un acord. Orice modificare neautorizată a site-ului este interzisă.

19. Forța majoră

Forța majoră este o situație în care o întreprindere nu își mai poate respecta promisiunile făcute clienților săi. Cauza poate fi un dezastru natural, un război, măsuri guvernamentale neașteptate, carantină, epidemii, întreruperi ale lanțurilor logistice și alte evenimente similare. În cazul în care Frumoro poate dovedi că evenimentele de mai sus cauzează imposibilitatea de a livra comenzile existente, atunci clientul nu are dreptul la despăgubiri. Frumoro are dreptul de a anula comanda fără niciun drept de despăgubire. Orice plată efectuată va fi rambursată pentru astfel de comenzi.

20. Anexa I - Model de formular de retragere

Completați și returnați acest formular numai dacă doriți să renunțați la acordul cu Frumoro și trimiteți-l la support@frumoro.eu. Către Frumoro SRL. Prin prezenta vă informez că mi-am îndeplinit acordul cu Frumoro privind retragerea vânzării următoarelor produse: Descrieți și furnizați referințele produsului și ale comenzii. Numele, adresa și adresa de e-mail a clientului.

21. Definiții

În acești termeni și condiții, se aplică următoarele definiții:

1. Perioada de reflecție: perioada în care clientul poate face uz de dreptul său de retragere.

2. Client: persoana fizică care nu acționează în scopuri legate de activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională.

3. Zi: zi calendaristică.

4. Suport de date durabil: orice instrument - inclusiv e-mail - care permite clientului sau Frumoro să stocheze informații care îi sunt adresate personal într-un mod care permite consultarea sau utilizarea ulterioară pentru o perioadă adaptată scopului pentru care sunt destinate informațiile și care permite reproducerea nealterată a informațiilor stocate. Aceasta include descărcarea Termenilor și condițiilor generale, a politicii de confidențialitate și a politicii privind cookie-urile.

5. Dreptul de retragere: posibilitatea clientului de a renunța la contractul la distanță în timpul perioadei de reflecție.

6. Contract la distanță: este un acord între Frumoro și dumneavoastră, în calitate de client, în cadrul unui sistem organizat de vânzare la distanță de produse, prin care, până la încheierea contractului, inclusiv, se utilizează în mod exclusiv sau în comun una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță.

7. Modelul de formular de retragere: modelul european de formular de retragere inclus în anexa I la prezentele condiții generale. Anexa I nu trebuie să fie pusă la dispoziție dacă clientul nu are dreptul de retragere în legătură cu comanda sa.

8. Tehnica comunicării la distanță: mijloace care pot fi utilizate pentru a încheia un acord, fără ca clientul și antreprenorul să fie împreună în aceeași încăpere în același timp.